Judith van der Zwan

Beleidsmedewerker ministerie LNV

Judith van der Zwan is beleidsmedewerker voor de Regio Portefeuille van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Binnen dit programma is zij dealmaker in Noord-Nederland. Daarnaast houdt zij zich bezig met strategie en kennisontwikkeling gericht op brede welvaart.

Alle publicaties van Judith van der Zwan