Julia van Herpen

Student Bestuurskunde

Julia van Herpen is tweedejaars Bestuurskunde student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Verder is ze bezig met een interdisciplinaire denktank voor een honoursprogramma, waarin zij een middelbare school probeert te helpen de sociale cohesie tussen de verschillende niveaus te verbeteren. Ze is actief bij de studievereniging en de Jonge Democraten.

Alle publicaties van Julia van Herpen
  • Agrarische locaties komen steeds vaker leeg te staan of zijn slechts in beperkt gebruik. Door daar seniorenwoningen te bouwen, kan de overheid de woningnood lenigen, boeren een extra inkomstenbron bieden en ondermijnende criminaliteit tegengaan, stellen Josefa Janssen, Benthe Booiman, Julia van Herpen en Anna Bosch. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het directoraat-generaal Ondermijning...