Jurjen van der Weg

Gemeente Leeuwarden

Jurjen van der Weg is op dit moment bij de gemeente Leeuwarden werkzaam als adviseur en projectleider op snijvlak tussen overheid en samenleving. In het verleden heeft hij verschillende functies bij dezelfde gemeente vervuld.

Alle publicaties van Jurjen van der Weg
  • In, door en met de samenleving
    In de gemeente Leeuwarden worden continue initiatieven genomen op het terrein van groen en stadslandbouw, sociale en sportieve activiteiten, zorg, cultuur, veiligheid, verfraaiing leefomgeving, recreatie. In het kader van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zijn daar nog ruim 700 culturele initiatieven bijgekomen. Hoe draagt de gemeentelijke organisatie bij aan hun succes? Verkiezing Beste Overheidsorganisatie Vanaf...