Kees Breed

Secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur

Kees Breed is secretaris van de Raad voor het openbaar bestuur en tegelijk van de Raad voor financiële verhoudingen. Hij heeft politicologie gestudeerd en is in 2007 gepromoveerd op een onderzoek naar het strategisch denken van topambtenaren bij het Rijk. Eerder werkte hij o.m. als strategisch consultant bij Cap Gemini Consulting, het ministerie van BZK en bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie.

Alle publicaties van Kees Breed