Kees Jan de Vet

Raadslid ROB

Kees Jan de Vet is lid van de ROB. Sinds 1 september 2017 is hij dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta te Breda. Hij heeft brede bestuurlijke en bestuurskundige ervaring in Den Haag, en in vier gemeenten was hij burgemeester. De Vet was in Den Haag als lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verantwoordelijk voor de portefeuilles lokaal bestuur, gemeenterecht, de fysieke portefeuille (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, energie en water), gemeentefinanciën en gemeenterecht.

Alle publicaties van Kees Jan de Vet
  • Het zou zo maar kunnen dat aan het einde van dit jaar indringende en politiek gevoelige vragen worden gesteld in de gemeenteraad of vergadering van Provinciale Staten over hoe de uiterst ambitieuze Haagse ambities uit het Klimaatakkoord - denk aan het plaatsen van zonne- of windparken - zich verhouden tot de gemeentelijke of provinciale democratie....