Kim Putters

Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Kim Putters is Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hij is daarnaast hoogleraar Beleid en sturing van zorg in de veranderende verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Alle publicaties van Kim Putters
  • De nieuwe economie vraagt ook om gemeenschapszin
    De coronacrisis is, zeer begrijpelijk, in het publieke en politieke debat vooral een gezondheidskwestie met grote economische gevolgen. Maar het is ook een maatschappelijke kwestie van ongeëvenaarde omvang. Het dagelijks leven is bijna tot stilstand gekomen. Dat doet iets met families en buurten. Het doet iets met de verhoudingen tussen overheid, bedrijven en burgers en...