Kristel Lammers

Programmamanager Invoering Omgevingswet Gemeenten bij VNG

Kristel Lammers is Programmamanager Invoering Omgevingswet Gemeenten bij de vereniging van Nederlandse Gemeenten. In het verleden was zij werkzaam als Adjunct-directeur bij KING. Lammers heeft dan ook al vijftien jaar ervaring als manager binnen de overheid. Zij heeft zich in deze jaren vooral beziggehouden met: organisatieontwikkeling en innovatie, programmatisch werken, kwartiermaker, visievorming en teamontwikkeling. 

Alle publicaties van Kristel Lammers