Kutsal Yesilkagit

Hoogleraar International Governance

Kutsal Yesilkagit is hoogleraar International Governance bij het Instituut Bestuurskunde in Den Haag/Leiden. Als hoogleraar Bestuurskunde wordt hij gedreven door de wens om te begrijpen hoe politiek-administratieve systemen functioneren. Zijn werk is het doen van onderzoek naar en het onderwijzen over hoe politici, ambtenaren en openbare instituten de uitkomsten van beleid en maatschappelijke gebeurtenissen beïnvloeden, en daarmee de levens van individuele burgers en groeperingen. Tegenwoordig komen specifieke uitdagingen aan onze maatschappij, en aan de instituties die die maatschappij vormen, voort uit de internationalisering van demografische, sociale en economische problemen. Nationale staten zitten in het proces van aanpassen aan verschillende soorten post-nationale, internationale manieren van besturen, d.w.z. zij moeten manieren vinden om grensoverschrijdend samen te werken en hun inspanningen te bundelen om, onder andere, onze problemen op het gebied van energie, klimaat, handel, veiligheid en ongelijkheid te besturen en op te lossen. Het zijn deze zaken waarmee Yesilkagit zich samen met zijn Leidse en internationale collega’s bezighoudt, waarbij nauw wordt samengewerkt in internationale en Europese onderzoeksnetwerken.

Alle publicaties van Kutsal Yesilkagit
  • Kanttekeningen bij het ROB-signalement De rijksoverheid als middenbestuur
    In zijn recente signalement De rijksoverheid als middenbestuur stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dat de nieuwe rol en positie van de rijksoverheid - vanwege fundamentele maatschappelijke, economische en politieke verschuivingen in haar omgeving - als ‘middenbestuur’ moet worden aangeduid. Op bondige en overzichtelijke wijze stelt de ROB dat regionalisering, mondialisering (samen: ‘glokalisering’)...