Leon Klinkers, Frank Bosboom en Ruut van Andel

Ruut van Andel studeerde maatschappijgeschiedenis en is werkzaam bij Het team: Zorg Informatie & Inkoop Team West-Brabant West. Hij is informatiemakelaar Beleid en Innovatie en namens de negen gemeenten in West-Brabant West verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van outputfinanciering van jeugdhulp (inclusief jeugd-GGz) en inrichting van een voor alle zorgaanbieder uniform kwaliteitmeetsysteem voor cliënttevredenheid, uitval en doelrealisatie. Daarnaast olieman tussen zorgaanbieders en gemeentelijke toegang. Frank Bosboom (1969) is organisatiepsycholoog en startte zijn werkzame leven als agogisch werker in een internaat voor zeer moeilijke opvoedbare kinderen. Hij is werkzaam geweest als verandermanager, innovator en general manager voor een aantal industriële bedrijven (Philips en Neways). Hij was 10 jaar managing partner van Holland Branding Group gespecialiseerd in ketensamenwerking voor o.a. zorg, sociaal domein en gebiedsontwikkeling. Sinds 2005 is Frank betrokken in het Sioo netwerk, waarin hij verschillende incompany trajecten op het gebied van ketensamenwerking en innovatie in netwerken heeft vormgegeven. Betrokken bij de School for Action research waarvoor hij momenteel een actie onderzoek doet bij Aveleijn naar de interactie tussen begeleiders en cliënten in het kader van Aveleijns visie “een leven vol betekenis”. Leon Klinkers (1966) is mayonaissemaker. Al sinds zijn studies weeft hij ecologische, politicologische en bedrijfskundige perspectieven door elkaar en creëert nieuwe verbindingen waarin de oorspronkelijke elementen met elkaar verbonden worden tot nieuwe structuren die niet meer tot de oorspronkelijke elementen zijn terug te voeren. Hij werkt in diverse rollen voor en binnen de overheid op het gebied van complexe vraagstukken steeds gericht op de toedeling van publieke waarden.

Alle publicaties van Leon Klinkers, Frank Bosboom en Ruut van Andel