Leon van den Broeke

Universitair docent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht aan de VU

Leon van den Broeke is universitair docent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is daarnaast voorzitter van het Centrum voor Religie en Recht, een samenwerkingsverband van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Faculteit der Godgeleerdheid van de VU.

Alle publicaties van Leon van den Broeke
  • Geloofsgemeenschappen dienen uit zichzelf te reflecteren of ze transparant (genoeg) zijn voor derden. Het gaat daarbij niet alleen om de relatie overheid-geloofsgemeenschappen, maar ook om andere spelers in het maatschappelijke middenveld. Geloofsgemeenschappen, van welke religieuze snit ook, moeten daarom uit de schaduw te treden. Dat betoogt docent Religie, Recht en Samenleving/Kerkrecht en voorzitter van het...