Loes Mulder

Directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst BZK (ABD)

drs. L. (Loes) Mulder is directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst BZK. Daarvoor was ze onder andere directeur-generaal Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 1995 startte zij haar loopbaan bij het ministerie van Justitie, onder meer als beleidsadviseur, afdelingshoofd Uitvoeringsbeleid en hoofd van het Bureau secretaris-generaal. Mulder studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

Alle publicaties van Loes Mulder