Lysanne van Schaik

Projectleider Haarlemmermeer

Van Schaiks masterscriptie gaat over naar de relatie tussen professionalisme, levensfase en burn-out risico bij overheidsorganisaties. Het uiteindelijke doel is om gericht beleid te kunnen ontwikkelen om het burn-out risico onder jong volwassenen, de grootste risicogroep, zo klein mogelijk te houden. Momenteel werkt zij als projectleider Vitaliteitskalender bij de gemeente Haarlemmermeer en als landelijk bestuurslid Pers en promotie bij de Jonge Democraten.

Alle publicaties van Lysanne van Schaik