Maarten Bouwmeester

Promovendus Rijksuniversiteit Groningen

Maarten Bouwmeester is promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen. De werktitel van zijn proefschrift is System failure in the digital welfare state (Systeemfalen in de digitale verzorgingsstaat).

Alle publicaties van Maarten Bouwmeester
  • Op vrijdag 7 juli 2023 werd het onderzoeksrapport van de Royal Commission naar het Australische Robodebt-schandaal gepubliceerd. Tussen 2015 en 2019 werden bijna 500.000 uitkeringsontvangers door een geautomatiseerd besluitvormingssysteem geconfronteerd met onrechtmatige schuldinvorderingen, in veel gevallen met desastreuze gevolgen. Het falen van Robodebt doet op veel manieren denken aan het Nederlandse toeslagenschandaal, ziet Maarten Bouwmeester....