Magdeleen Sturm

Directeur Lysias Advies

Magdeleen Sturm is directeur van Lysias Advies. In de afgelopen 15 jaar werkte ze samen met collega’s aan tientallen onderzoeken in het publieke domein. Als bestuurskundige kijkt Magdeleen vanuit verschillende perspectieven naar een onderzoeksvraag. Ze is overtuigd van de noodzaak om te leren van ervaringen.

Alle publicaties van Magdeleen Sturm