Mark Huijben en Johan Posseth

Dr. Mark Huijben en dr. Johan Posseth zijn als managementadviseur verbonden aan het benchmarkprogramma Vensters voor Bedrijfsvoering. Beiden hebben ruim twintig jaar ervaring als managementconsultant voor voornamelijk publieke organisaties.

Alle publicaties van Mark Huijben en Johan Posseth
  • Zes urgente kwesties die vragen om uw visie
    Door de toenemende complexiteit en dynamiek vereist het succesvol leiden van een publieke organisatie veel meer kennis dan tien jaar geleden. Van de directie wordt op talrijke gebieden een visie en voorbeeldrol verwacht. Bedrijfsvoering is meer dan ooit voer voor de directietafel. Zeker wanneer er straks ook nog bezuinigd moet worden. Mark Huijben en Johan...
  • Lessen van de coronacrisis
    Door onze internationale verwevenheid zijn we vatbaarder geworden voor een crisis, van welke aard dan ook: financieel, cyber, een virus… Dat maakt het voor organisaties belangrijk om schokbestendig te worden, zodat ze hun diensten kunnen blijven leveren. De mate waarin organisaties nu zijn voorbereid, verschilt enorm. We zien dat onder meer in het benchmarkprogramma Vensters....