Marlieke Kieboom

Onderzoeksadviseur maatschappelijke innovatie bij Kennisland

Marlieke Kieboom is onderzoeksadviseur bij Kennisland op het gebied van maatschappelijke innovatie. Kieboom vindt dat onderzoek slimmer kan worden ontworpen zodat de innovatiepraktijk beter wordt ondersteund. Ze pleit voor een verandering in de huidige onderzoekscultuur. Maar hoe doe je dat? Dat is de hamvraag waar ze vorm en inhoud aan geeft bij Kennisland.

Alle publicaties van Marlieke Kieboom
  • Onlangs schreef schrijver Adam Greenfield een kritisch stuk over sociale innovatie: Commoning systems, part II: On the a-historicity of “social innovation". Zulke stukken zijn schaars. Wat zijn Greenfields kritiekpunten en ideeën? Conclusie: sociale innovatie moet politieker. Greenfield merkt op dat sociale innovatie een groeiend en competitief veld is: er zijn conferenties, prijzen, handboeken en chirpy, boosterish blogs. Hij...