Maurice Specht

Onderzoeker

Maurice Specht is zelfstandig onderzoeker, gefascineerd door hoe mensen zelf stad maken. Daarover schrijft hij, organiseert hij bijeenkomsten, adviseert hij en neemt hij zelf succesvolle (zoals Leeszaal Rotterdam West en Buitenplaats Brienenoord) en mislukte (zoals het Revolverend Spouwmuurfonds) initiatieven. Meer info op www.spechtindestad.nl

Alle publicaties van Maurice Specht
  • Lokaal en collectief
    Dat er een energietransitie komt, dat is een gegeven. Wat dit concreet behelst, daarover verschillen de meningen, maar de contouren worden steeds duidelijker. Waar nog belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, is hoe we het gaan doen en wie er allemaal op welke wijze gaan meeprofiteren. De grootste kans van slagen hebben we in de gebouwde...