Max ten Velde

Financial trainee bij het ministerie van Defensie

Max ten Velde is financieel trainee bij het ministerie van Defensie. Voor de master Management van de Publieke Sector van de Universiteit Leiden schreef hij een scriptie over de vraag waarom kwetsbare groepen toeslagen laten liggen. Met die scriptie is hij tweede geworden in scriptiewedstrijd van de Algemene Rekenkamer.

Alle publicaties van Max ten Velde
  • Jaarlijks blijven er miljoenen aan toeslagen en inkomensondersteunende regelingen liggen bij gemeenten en de rijksoverheid. Vaak gaat het om maatregelen die juist zijn bedoeld voor de kwetsbaarste groepen, die gemiddeld voor zo’n 15 procent van hun besteedbaar inkomen afhankelijk zijn van deze toeslagen (ministerie van Financiën, 2019). Dat roept voor beleidsmakers een belangrijke vraag op:...