Michael Mekel

Coördinerend adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Michael Mekel (1968) studeerde rechten in combinatie met bestuurskunde en politicologie. Hij houdt zich bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) met verschillende onderwerpen bezig. Mekel is voorzitter van de Rekenkamer Oost-Nederland en plaatsvervangend bestuurder bij de Randstedelijke Rekenkamer. Daarnaast is hij rapporteur bij de Visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. In het verleden was Mekel werkzaam voor de Nationale ombudsman en was hij voorzitter van de rekenkamercommissies van Haarlemmermeer en Westland. Ook was hij Moduleleider Democratie & Rechtsstaat bij het Ambtelijke Professionaliteit Programma van de Algemene Bestuursdienst.

Alle publicaties van Michael Mekel
  • Wie vandaag de dag kijkt naar de politiek in het algemeen en de kabinetsformatie in het bijzonder zou het niet denken. Maar politiek gaat over besturen. Politiek gaat over de publieke zaak en het algemeen belang. Politiek gaat over compromissen en consensus. En politiek gaat over de verdeling van macht en middelen. Kort en bondig...
  • Over het belang van een stevige rechtsstaat die de democratie in toom houdt
    Allegoria del Buono e Cattivo Governo. Midden 14e eeuw. Siena is een rijke stad in het hart van Toscane, Italië. In opdracht van het College van Bestuur van Siena beschildert Ambrogio Lorenzetti drie wanden van het stadhuis, het Palazzo Pubblico, met fresco’s die de gevolgen van goed en slecht bestuur weergeven. Zijn werk is uniek, tot...
  • Rob-advies: De aanstellingswijze van de burgemeester vraagt om keuzen in de juiste volgorde
    Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bracht de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) advies uit over de rol, positie en aanstellingswijze van de burgemeester. De Raad vindt dat bij de discussie hierover het moment is aangebroken om knopen door te hakken, waarbij de Raad adviseert: begin niet bij het...