Mikis de Winter

coördinator Leer- en Expertisepunt Open Overheid

Mikis de Winter is eindverantwoordelijk coördinator van het Leer- en Expertisepunt Open Overheid. De Winter is een ondernemende bestuurskundige en heeft meer dan tien jaar ervaring met het invoeren van impactvolle wijzigingen in teams en organisaties. Als ambtenaar en politicus. Bij rijksoverheid, gemeente, zelfstandige bestuursorganen en verschillende netwerken.

Alle publicaties van Mikis de Winter
  • Participatie voor gevorderden, zo kenschetst projectleider Ines Balkema ‘haar’ onderwerp Right to Challenge. Balkema is adviseur Inspraak en Participatie bij de gemeente Rotterdam. Rotterdammers die denken lokale voorzieningen en gemeentelijke taken efficiënter en beter te kunnen organiseren, kunnen de gemeente uitdagen. Daarbij is het belangrijk dat de buurt of wijk er beter van wordt. Balkema:...
  • Bijzonder hoogleraar ICT & Social Change Valerie Frissen pleit voor data-autonomie
    De ‘dataficering’ van de samenleving is één van de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. Alles wat we doen wordt uitgedrukt in data en door internet is alles bovendien met elkaar verbonden. ‘De implicaties daarvan zijn verregaand,' zegt Valerie Frissen, directeur van het SIDN fonds en bijzonder hoogleraar ICT & Social Change aan de Erasmus Universiteit Rotterdam....
  • Wethouder Jeroen van Spijk over open data
    Mikis de Winter van Leer- en Expertisepunt Open Overheid praat met Jeroen van Spijk die als wethouder van de gemeente Haarlem onder meer verantwoordelijk is voor dienstverlening, burgerparticipatie, bedrijfsvoering en ICT. De wethouder is trots op de vorderingen van zijn gemeente op open data-gebied: ‘Je moet echt even volhouden om te zien wat het allemaal...