Myrthe Stijns

Projectleider platform O bij VOM

Myrthe Stijns is projectleider platform O bij de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM). Daarnaast is ze vanuit een detachering ook werkzaam (geweest) bij diverse overheidsorganisaties zoals de gemeente Leiden, het ministerie van SZW en de provincie Zuid-Holland. Ze heeft de master Beleid en Politiek afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Alle publicaties van Myrthe Stijns
  • Jos Blank (voorzitter IPSE Studies en voormalig hoogleraar) doet onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid binnen de overheid. Van zijn hand verscheen recent het essay Overheidsbeleid lijdt aan het Münchhausen ‘by proxy’ syndroom. Hierin stelt Blank dat grote delen van de publieke dienstverlening in crisis verkeren, als gevolg van ontoereikend management en overheidsbeleid. Je stelt dat...
  • 'We zijn de crisisregelreflex nog lang niet voorbij'
    Dick Schoof nam dit voorjaar deel aan het debatprogramma Reuring!Café, met als thema: uitvoering verstikt in regelcomplexiteit. Myrthe Stijns, projectmanager platform O, interviewt Schoof over de regelcomplexiteit waar hij als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) mee te maken heeft. Dit interview is afgenomen naar aanleiding van het Reuring!Café met als thema:...
  • Interview met Mark Bovens en Anchrit Wille
    Mark Bovens (hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht) en Anchrit Wille (hoogleraar transities in de Publieke sector, Universiteit Leiden) schreven in 2011 het boek Diplomademocratie (2011). Hun publicatie laat zien dat politiek Den Haag steeds meer gedomineerd wordt door hoger opgeleiden. Myrthe Stijns, projectmanager platform O, sprak met hen over de implicaties van de diplomademocratie en hoe...
  • Interview met hoogleraar innovatie Paul Iske
    Het Instituut voor Briljante Mislukkingen (IvBM) zet zich in voor het faciliteren en toegankelijk maken van leerervaringen. Myrthe Stijns sprak met Paul Iske, hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de Universiteit Maastricht en oprichter van IvBM, over ‘briljante mislukkingen’ en wat de overheid hiervan kan leren. Je voert een strijd tegen de georganiseerde domheid....