Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)faciliteert de dialoog tussen de Rijksoverheid en samenleving. Het OFL brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid bijeen om te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Deelnemers denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid. Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen waarmee het OFL bewindspersonen en de top van de departementen adviseert.

Alle publicaties van Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL)
  • Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) doet onderzoek naar welke vorm van participatie het meest geschikt is in welke situatie in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het aardgasvrij maken van een wijk is niet alleen een technisch, bestuurlijk en financieel vraagstuk; het succes ervan valt of staat met de mate waarin bewoners, bedrijven en andere betrokkenen...
  • Invoelen en aanvoelen met je hart
    U-bocht, u-boot; die woorden kennen we wel. Maar U-theorie? Femke van Bree en Friso Coumou van Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) vertellen wat Theorie U inhoudt, en waarom het handig is voor ambtenaren. ‘Het is niet alleen denken met je hoofd, maar ook invoelen en aanvoelen met je hart, en dingen uitproberen door te...