Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu

Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) faciliteert de dialoog tussen de Rijksoverheid en samenleving. Het OIM brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid bijeen om te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken op het terrein van de fysieke leefomgeving. Deelnemers denken en werken mee aan het toekomstige beleid van de Rijksoverheid. Het resultaat is een rapport met inzichten en aanbevelingen waarmee het OIM bewindspersonen en de top van de departementen adviseert.

Alle publicaties van Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu