Petra Mettau

Strategisch adviseur BZK

Petra Mettau is strategisch adviseur bij KIEM (Kennis, Internationaal, Europa, Macro economie), ministerie van BZK

Alle publicaties van Petra Mettau