Petra Mettau

Strategisch adviseur BZK

Petra Mettau is strategisch adviseur bij KIEM (Kennis, Internationaal, Europa, Macro economie), ministerie van BZK

Alle publicaties van Petra Mettau
  • Wat is de invloed van grote bekende (Amerikaanse) platformen, zoals Google, Apple, Facebook en allerlei andere platformen die hiermee verweven zijn, op onze samenleving en hoe gaat de Nederlandse overheid hiermee om? Kan Google straks inderdaad beter onze belastingheffing doen dan de Belastingdienst? Hebben we als overheid hier een antwoord op, of worden we voorbijgestreefd?...