Quinty Dikic en Wouter Smit

Bedrijfskundigen, Hogeschool van Amsterdam

Quinty Dikiƈ is afgestudeerd bedrijfskundige. Dr. Wouter Smit is senior onderzoeker bij de opleiding bedrijfskunde. Beide zijn verbonden aan de kenniskring Management & Organisatie van de Hogeschool van Amsterdam.

Alle publicaties van Quinty Dikic en Wouter Smit
  • Studie naar veranderbereidheid gemeenteambtenaren voor Omgevingswet
    De Hogeschool van Amsterdam deed in opdracht van de gemeente Zaanstad onderzoek naar de veranderbereidheid van ambtenaren ten aanzien van de Omgevingswet. Van een grote verandermoeheid was bij de medewerkers van de ‘fysieke’ afdelingen geen sprake. Toch is er nog wel een aantal aandachtspunten. Wees duidelijk over hoe en wat er moet veranderen, reduceer de...