Rianne Dekker

Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Rianne Dekker is universitair docent en onderzoeker bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de invloed van nieuwe media in verschillende beleidsterreinen waaronder integratie en veiligheid.

Alle publicaties van Rianne Dekker