Rik de Ruiter

Universitair docent, Campus Den Haag - Universiteit Leiden

Rik de Ruiter is assistent professor bij de Campus Den Haag, Universiteit Leiden.

Alle publicaties van Rik de Ruiter
  • De vluchtelingencrisis, de Eurocrisis, het referendum in Nederland over het associatieverdrag met Oekraïne en het in or out-referendum in het Verenigd Koninkrijk... Het zijn recente voorbeelden van crises en gebeurtenissen die duiden op een toenemende politisering van Europese integratie, zowel in Brussel als op nationaal niveau. De bestuurskundige en politicologische literatuur is natuurlijk niet blind...