Rob van de Velde

Directeur van Geonovum

Rob van de Velde is directeur van Geonovum en richt zijn aandacht op management, strategie en relaties met bestuurders, netwerkpartners en marktpartijen. Van de Velde is lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium. Ook is hij parttime verbonden aan het Spatial Information Laboratory (SPINLab) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor Geonovum heeft Van de Velde gewerkt bij de ministeries van VROM, VWS en LNV. Van de Velde is gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken.

Alle publicaties van Rob van de Velde
  • Geef digitalisering en dataficatie een volwaardige plek in de samenleving
    Een van de grootste revoluties van de twintigste eeuw is de (door-)ontwikkeling van de auto geweest. De auto heeft ons onder meer mogelijkheden gegeven om te gaan wonen waar we wilden en heeft invloed gehad op de manier waarop we onze steden zijn gaan vernieuwen. Het succes van de auto is mede te danken aan...