Sandra Groeneveld

Hoogleraar Publiek Management

Sandra Groeneveld is hoogleraar publiek management aan de Universiteit Leiden. Ze onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties, waarbij zij zich in het bijzonder richt op vragen over organisatieverandering, leiderschap, management van diversiteit en representatieve bureaucratie. Naast haar expertise op het terrein van het management van publieke organisaties verzorgt zij onderwijs in onderzoeksmethoden voor bachelor en masterstudenten en voor promovendi.

Alle publicaties van Sandra Groeneveld