Sandra Groeneveld

Hoogleraar Publiek Management

Sandra Groeneveld is hoogleraar publiek management aan de Universiteit Leiden. Ze onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties, waarbij zij zich in het bijzonder richt op vragen over organisatieverandering, leiderschap, management van diversiteit en representatieve bureaucratie. Naast haar expertise op het terrein van het management van publieke organisaties verzorgt zij onderwijs in onderzoeksmethoden voor bachelor en masterstudenten en voor promovendi.

Alle publicaties van Sandra Groeneveld
  • Ambtenaren aan het woord
    Wat maakt volgens ambtenaren een overheidsmanager succesvol? Dat blijkt een combinatie van mensgericht en visionair leiderschap te zijn. Ook leiderschap gericht op maatschappelijk en politiek bewustzijn, speelt een belangrijke rol. Leiderschapsontwikkeling moet om die reden gericht zijn op een repertoire aan diverse vaardigheden en gedragingen. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 5300 ambtenaren. Ook dit jaar...