Sarah de Lange en Pieter de Jong

Sarah de Lange is bijzonder hoogleraar op de dr. J.M. den Uyl-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, en lid van de Raad voor het openbaar bestuur. Pieter de Jong is senior adviseur bij de Raad voor het openbaar bestuur.

Alle publicaties van Sarah de Lange en Pieter de Jong
  • Niet het laatste woord maar het eerste
    Nu de kruitdampen van de verkiezingsstrijd zijn opgetrokken en we het slagveld overzien, wordt duidelijk dat het een hels karwei wordt om op een redelijke termijn een kabinet te formeren dat op brede steun van zowel de Eerste als de Tweede Kamer kan rekenen. Een regeerakkoord dat vooral fungeert als startdocument kan daarbij helpen. In de...