Serv Wiemers

Directeur van Open State Foundation

Serv Wiemers is directeur van Open State Foundation. Voorheen was hij onder meer directeur van Transparency International, diplomaat in Peking en OVSE-waarnemer in Oost-Europa. Wiemers is schrijver van ‘Veerkracht’, ‘De Inhaalchinees’ en ‘Op pad voor democratie’. Hij studeerde internationaal recht in Leiden, Parijs en Connecticut.

Alle publicaties van Serv Wiemers
  • De mens als groepsdier heeft mooie kanten – saamhorigheid, gezelligheid, solidariteit – maar ook een lelijke: mensen die in een andere groep zitten, krijgen per definitie het nadeel van de twijfel. Als er groepen ontstaan, ontstaat er ook wantrouwen tussen de ene en de andere groep. De lelijkheid zit erin dat het verleidelijk is te...