Silvan Hijlkema

Strategisch adviseur veiligheid gemeente Zwolle

Silvan Hijlkema is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) als extern promovendus. Zijn onderzoek maakt deel uit van het onderzoekprogramma van de leerstoel Veiligheid & Veerkracht aan de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Faculteit der Sociale wetenschappen van de VU. In het dagelijks leven is Hijlkema strategisch adviseur veiligheid bij de gemeente Zwolle.

Alle publicaties van Silvan Hijlkema
  • Wat betekent vertrouwen
    De koppen boven dit artikel hebben betrekking op één van de vragen die centraal staan in mijn promotieonderzoek. Het blijkt dat vertrouwen van mensen in elkaar het gevoel van zelfredzaamheid bevordert voor, tijdens en na noodsituaties. Hoe meer mensen vertrouwen op anderen in hun sociale omgeving, en vaak ook op overheden, hoe zelfredzamer zij (denken...