Sylvie Verhoef en Charles de Cocq

Werkzaam bij het ministerie van BZK

Sylvie Verhoef en Charles de Cocq zijn beiden werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verhoef werkt bij het cluster Strategie van de afdeling Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) en De Cocq werkt voor het programma Versterking Democratie & Bestuur van de directie Democratie en Burgerschap.

Alle publicaties van Sylvie Verhoef en Charles de Cocq
  • Een analyse van de partijprogramma’s van de Provinciale Statenverkiezingen
    In de media ontstaat vaak het beeld dat kiezers maar matig geïnteresseerd zijn in de provinciale politiek: zij weten niet goed op wie en waarover zij stemmen. Op 20 maart jongstleden vonden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Wat stond daar nu eigenlijk op het spel? Een analyse van de verkiezingsprogramma’s biedt uitkomst: wat is de rol...