Sylvie Verhoef en Charles de Cocq

Werkzaam bij het ministerie van BZK

Sylvie Verhoef en Charles de Cocq zijn beiden werkzaam voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verhoef werkt bij het cluster Strategie van de afdeling Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) en De Cocq werkt voor het programma Versterking Democratie & Bestuur van de directie Democratie en Burgerschap.

Alle publicaties van Sylvie Verhoef en Charles de Cocq