Theo Veltman

CTO office Amsterdam en CTO Amstelveen

Theo Veltman werkt bij de CTO in Amsterdam. Ook is hij CTO gemeente Amstelveen (a.i.). Al heel lang betrokken bij innovaties voor een betere dienstverlening van de overheid. Nu, vanuit de behoeften van bewoners en ondernemers van de stad en vanuit de mogelijkheden voor een doorverbetering van het stadsmanagement.

Alle publicaties van Theo Veltman
  • Dit is het tweede van een serie van zes artikelen, waarin enkele overwegingen worden beschreven bij de inrichting van burgerparticipatie in een gemeente, met de gemeente als initiatiefnemer. Doel is een checklist te bieden voor de oordeelsvorming over het doel en de procesinrichting en over de te gebruiken instrumenten bij burgerparticipatie. Overigens wordt inmiddels ook...
  • Dit is het eerste van een serie van zes artikelen, waarin enkele overwegingen worden beschreven bij de inrichting van burgerparticipatie in een gemeente, met de gemeente als initiatiefnemer. Doel is een checklist te bieden voor de oordeelsvorming over het doel en de procesinrichting en over de te gebruiken instrumenten bij burgerparticipatie. Overigens wordt inmiddels ook...
  • Digitale mensenrechten als waarborg
    Met relatief nieuwe en veelbesproken technologieën als cloud, big data[1], artificial intelligence heb je gemakkelijk en overal waar je dat wilt toegang tot onderwijs, zorg, entertainment en basisvoorzieningen als voedsel en transport. Voorbeelden genoeg. Die connectiviteit maakt het leven gemakkelijker. Het wordt ook steeds meer onmisbaar voor ontwikkeling, welbevinden en welzijn van individu en organisatie. Daardoor...
  • Het ontmaskeren van ‘framend shamen’
    Als men over data[1] en beleid spreekt, is dat vaak met voorbeelden van hoe data-analyse inzicht geeft in hoe een organisatie of een andere groep zich realiseert dat zij haar doel effectiever kan bereiken. Of data waarmee een beter inzicht in de samenstelling van een wijk; de groei van het inkomen in stad (bv door...