Thijmen van Bree

Senior economisch onderzoeker TNO

Thijmen van Bree is senior economisch onderzoeker en adviseur bij TNO. Hij werkt als algemeen en regionaal/ruimtelijk econoom aan verkenningen en impactanalyses rond grote maatschappelijke uitdagingen, regionale en stedelijke ontwikkeling en innovatievraagstukken. Hij studeerde economie en geografie aan de Universiteit Utrecht.

Alle publicaties van Thijmen van Bree
  • Het begrip ‘verdienvermogen’ staat veel in de belangstelling, onder andere in het Nationaal Groeifonds. Wat Thijmen van Bree betreft wordt echter vaak te eendimensionaal naar dit begrip gekeken. Namens TNO pleit hij daarom voor een nieuwe, bredere definiëring en duiding van verdienvermogen.  Van oudsher wordt het begrip ‘verdienvermogen’ een-op-een gekoppeld aan de vraag: waaraan verdient...