Titus Mars en Bastiaan van Gils

BZK en Belastingdienst

Titus Mars is moduleleider bij de Rijksacademie voor Digitalisering (RADIO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bastiaan van Gils is business analist bij de Belastingdienst.

Alle publicaties van Titus Mars en Bastiaan van Gils