Unie van Waterschappen

Vereniging van de Nederlandse waterschappen

De Unie van Waterschappen (UvW) is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De UvW vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Alle publicaties van Unie van Waterschappen