Vanessa Roelse

Projectleider bij Platform Bèta Techniek

Vanessa Roelse is werkzaam als projectleider bij Platform Bèta Techniek. Roelse leidt momenteel de projecten 'Zorgpact', 'Onderwijstraineeship' en 'Eerst de Klas'.

Alle publicaties van Vanessa Roelse
  • Wat leren we van het zorgpact?
    Echte verandering wordt niet van bovenaf opgelegd, maar groeit van onderop. Die gedachte wordt steeds gangbaarder binnen de overheid. Geen blauwdrukken en top-down sturing van bovenaf, maar (burger)initiatieven van onderop faciliteren. Een mooi voorbeeld van deze nieuwe manier van werken is het Zorgpact, een initiatief van het kabinet om regionale samenwerkingen in zorg en welzijn...
  • Oproep aan gemeenten
    Sinds ik me een tijdje in de onderwijssector en de zorg- en welzijnssector begeef, valt me iets op. Het blijkt heel lastig om de kloof tussen theorie (opleiding) en de praktijk (het werk) te dichten voor beroepsgerichte opleidingen, zoals in opleidingen tot leraar, (wijk)verpleegkundige, verzorgende, pedagogisch werker etcetera. Terwijl het in zowel onderwijs als zorg...