Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

(VRR)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een overheidsorganisatie die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Alle 15 burgemeesters vormen samen het algemeen bestuur. De voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de burgemeester van Rotterdam, mr. Ahmed Aboutaleb.

Alle publicaties van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • VRR steekt meer energie in preventie en nieuwe werkwijzen
    Eeuwenlang kwam de kerntaak van de brandweer hoofdzakelijk neer op brandbestrijding door water op de vlammen te spuiten. Maar de samenleving verandert en de brandweer verandert mee. Hoewel tussen 1998 en 2008 de kosten van de brandweerzorg zijn verdubbeld, zijn het aantal branden, brand- slachtoffers en de brandschade niet verminderd. Meer brandweerkazernes en snellere uitruktijden...