Willem Pieterson

Center for eGovenment Studies

Willem Pieterson is een senior onderzoeker op het gebied van (multi-channel) dienstverlening, organisatieontwikkeling en digitalisering. Daarnaast is hij adjunct-directeur van het Center for eGovernment Studies, Universiteit Twente.

Alle publicaties van Willem Pieterson