Adaptief bestuur: leren van Covid-19

Special State of Science

Volgens Jet Bussemaker, hoogleraar Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact aan de Universiteit Leiden en het LUMC, is de huidige Covid-19-crisis een ‘waanzinnig maatschappelijk experiment, dat geen enkele medisch-ethische toets zou doorstaan’.

De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) brengt een serie video’s uit, genaamd Special State of Science. In deze video’s gaan hoogleraren bestuurskunde in op de lessen die we kunnen trekken uit de Covid-19-crisis.

Mede op grond van het recente advies van de RVS, ‘(Samen)leven is meer dan overleven’, beargumenteert zij dat deze ‘ontwrichtende disruptie’ betekent dat er geen eenvoudige, planmatige oplossingen zijn, en dat incrementele adaptatie – muddling through – eveneens onvoldoende is. Het vraagstuk is te complex, het bevat meerdere crises ineen (volksgezondheidscrisis, economische crisis, sociale crisis) en er zijn te veel onzekerheden. De wens om via strakke regels en protocollen houvast te bieden werkt op de lange termijn niet. Daarin stapsgewijs op incrementele wijze kleine aanpassingen aanbrengen is niet voldoende. In plaats daarvan pleit ze voor het creëren van ruimte voor lerende gemeenschappen. Overheden zijn daar van nature niet op ingericht. Burgers en maatschappelijke organisaties betrekken bij beleid, citizen science versterken, sociale innovaties faciliteren, transformerend leren – dat is wat nu meer dan ooit nodig is.

*Zie OMOOC.nl voor colleges en webinars in tijden van de coronacrisis en de website van de Vereniging voor Bestuurskunde voor meer informatie over de Special State of Science reeks.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*