13 mei 2016 - 08 juli 2016 ,

Oproep Democratic Challenge

Gezocht: nieuwe lokale democratie experimenten!

De Democratic Challenge is op zoek naar nieuwe lokale democratie experimenten binnen 7 specifieke thema’s. Het afgelopen jaar hebben 99 experimenten zich al aangemeld. Dit jaar doet de Democratic Challenge een nieuwe oproep voor experimenten, specifieke gericht op de thema’s: Gemeenteraad, e-Democratie, Dorps- en Wijkdemocratie, Burgerjournalistiek, Checks & Balances, Omgevingswet en Regionale Democratie.

Democratic Challenge neemt je experiment niet over, de uitvoering blijft volledig bij jou. De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Meer over de werkwijze van de Democratic Challenge is te lezen op de site: www.democraticchallenge.nl.

De deadline om je experiment aan te melden is 8 juli 2016. Op basis van de ingediende aanvragen worden deze intakegesprekken gepland met de experimenten die voldoen aan de geformuleerde voorwaarden.

Extra informatie