26 mei 2016 12:00 , omooc.nl

Lancering Big data, beter beleid?

Vierde deel van de videocollegereeks Challenging Government over actuele maatschappelijke veranderingen van start

Lancering vierde deel Big data, beter beleid? op donderdag 26 mei om 12.00 uur op www.omooc.nl.

Vraagstukken rond big data worden voor overheden steeds belangrijker. Big data bieden overheden veel beleidsrelevante data die van grote waarde zijn in beleidsprocessen en bij de uitvoering van beleid. In de toekomst wordt verwacht dat het belang van big data voor overheden fors zal toenemen. De vraag hierbij is: hoe gaan we in de toekomst hiermee om? In dit college zal er met behulp van de relatie tussen beleid en onderzoek geprobeerd worden hier een antwoord op te geven.

Er wordt al vele jaren onderzoek gedaan naar de rol van beleid en in de bestuurskunde bestaan hier ruwweg twee posities in: de Engineering en de Enlightenment-positie. Waar de Engineering-positie een meer technisch karakter heeft en beleid de maatschappij als ‘machine’ repareert, zijn de Enlightenment-aanhangers van mening dat politieke oordeelsvorming en morele afwegingen een centrale rol spelen. Onderzoek is daarbij een van de bronnen voor deze oordeelsvorming. Geen van beide posities lijkt de absolute waarheid in pacht te hebben en persoonlijke opvattingen hierin spelen een belangrijke rol. Welk perspectief past het beste bij jou en hoe kijk jij tegen de de rol van onderzoek bij beleidsvorming aan?

Big data, beter beleid? is onderdeel van de omooc Challenging Government die vorig jaar is gestart. We trapten af met Botsende bestuurslagen, Nieuwe vormen van lokale democratie en Kan de overheid maatwerk bieden? Op donderdag 2 juni aanstaande presenteren we het laatste deel Van cijfers naar waarde(n) en weer terug.

Elk onderwerp wordt behandeld met een drieslag van videocolleges:

  • A. Een reportage uit de praktijk.
  • B. Een interview met een expert.
  • C. Een videocollege over de bestuurskundige basis en klassiekers.

Als je nog niet ingeschreven hebt, doe dit dan meteen op omooc.nl. Na kosteloze registratie kun je de eerdere colleges bekijken. Doe mee, en ga de uitdagingen met ons aan. In de praktijk. In gesprek met experts. En in confrontatie met de klassiekers. Voor iedereen die werkt voor de overheid, én iedereen die geïnteresseerd is in het werk van de overheid. Praat, denk en doen mee. Samen maken we de omslag: van een uitgedaagde overheid naar een uitdagende overheid.

Meer informatie over dit initiatief:
Challenging Government is een initiatief van de NHL Hogeschool, de Haagsche Hogeschool, de Vereniging voor OverheidsManagement en Public Cinema en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Door de online colleges te koppelen aan online discussieplatforms én fysieke bijeenkomsten voor studenten, docenten en professionals, creëren deze partners een leergemeenschap waarin kenniscirculatie plaatsvindt over actuele maatschappelijke veranderingen en de implicaties daarvan voor de overheid en de publieke professional.

Omooc is de oplossing voor bestuurders en managers in de publieke sector. In korte tijd borgen en voeden wij de professie met de laatste inzichten en ontwikkelingen. Als deelnemer kun je in jouw eigen tijd en tempo deelnemen aan de online colleges.