12 februari 2017 13:00 - 17:00 , De Balie, Amsterdam

Debat Nationale Politie

Op zondagmiddag 12 februari 2017 organiseert de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) in De Balie te Amsterdam een debat over de Nationale Politie.

Tijdens deze debatmiddag zal de voorzitter van de SMV, prof mr Pieter van Vollenhoven, de Publicatieprijs SMV uitreiken aan Michiel Princen voor zijn boek ‘De gekooide recherche’ (2015).
Naast Michiel Princen zullen prof mr Ybo Buruma (Radboud Universiteit Nijmegen, raadsheer bij de Hoge Raad en bestuurslid van de SMV), prof dr Arthur Ringeling (Erasmus Universiteit Rotterdam), burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes, prof mr Paul Frielink (Radboud Universiteit Nijmegen, raadsheer Den Bosch en voorheen officier van justitie en advocaat-generaal) en prof mr Pieter van Vollenhoven (hoogleraar Universiteit Twente en voorzitter van de SMV) spreken over de politie, de uitvoering van haar taken en het toezicht op de politie.

Aan het einde van de middag zal een paneldiscussie plaatsvinden met onder anderen vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen. Het debat begint om 13.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel.

Begin volgend jaar zal het definitieve programma via de nieuwsbrief en op website van Stichting Maatschappij en Veiligheid, worden gepubliceerd. U kunt zich te zijner tijd ook aanmelden voor het evenement.

Ga voor meer informatie naar de website van Stichting Maatschappij en Veiligheid.