12 januari 2017 15:00 - 18:00 , de Bazaar of Ideas

Digitalisering en democratie

Op 12 januari a.s. organiseert het ministerie van BZK  een dialoog over de vraag:                              Stellen we andere eisen aan onze democratische processen door de digitalisering?

Hadden we een referendum over het Oekraine verdrag gehad zonder internet? Vinden we het al normaal om per tweet Kamervragen te laten stellen? En wint de overheid het vertrouwen van de burger door meer data te delen en transparanter te zijn? Leven we dadelijk in een surveillance-staat? En wat moeten we denken van de politieke startup Positief Links? Hoe verandert de digitalisering de verhouding tussen overheid, politiek en samenleving ? Power to the people x 17 miljoen? Op naar een nieuw sociaal contract met een digitale democratie?

Deskundigen leiden de dialoog in. Met de zaal bespreken zij hoe onze democratie verandert door digitalisering en wat er gedaan moet worden om dat in goede banen te leiden. Gasten zijn onder andere Wouter Welling, mede-oprichter van Positief Links. Socrates Schouten die samen met De Waag Society werkt aan het Open Planbureau. Henri Rauch die namens de gemeentes pleit voor een burgerperspectief in overheidsdata. Netwerk Democratie komt vertellen over lokale experimenten met digitale ‘volksraadpleging’. En nog veel meer…

Uiteraard is het verantwoordelijk ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties breed vertegenwoordigd om kennis in te brengen en vooral om te horen wat de opgave voor een volgende kabinetsperiode zou moeten zijn.

De Digitale Democratie-dialoog vindt plaats op 12 januari 2017 van 15.00 – 18.00 uur (met aansluitend een borrel).
Locatie is de Bazaar of Ideas, Hoefkade 11, Den Haag (nabij station HS)

Aanmelden via: roxane.daniels@minbzk.nl

Opbrengsten
De dialoogsessie is geslaagd als het thema onder de aandacht is gekomen van een breed publiek, bij zowel deskundigen als leken, ambtenaren, burgers en bestuurders. Meer specifiek is het geslaagd als we de probleemanalyse scherper krijgen en meer zicht krijgen op de rol die BZK kan vervullen (beleidsopties, kennisvragen etc). Een rapportage zal gaan naar de studiegroep Informatiesamenleving. De dialoogsessie wordt georganiseerd door Koos Steenbergen (afd. Democratie) koos.steenbergen@minbzk.nl , Roxane Daniels (Directie Informatiesamenleving en Overheid) roxane.daniels@minbzk.nl en Mildo van Staden (Chief Innovation Office) mildo.staden@minbzk.nl, en in samenwerking met Pakhuis de Regâh *.* (www.deregah.nl)

De dialoog draagt bij aan de doorlopende dialoog over de informatiesamenleving. Wilt u daar meer over weten, kijk dan eens op www.101011.nl en doe mee.