06 oktober 2017 ,

Jaarcongres Vereniging van Griffiers

De griffier verbindt in een veranderende samenleving

Op 6 oktober wordt het jaarcongres georganiseerd door 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord in de Westfriese stad Hoorn.

De ontwikkelingen in de samenleving en de rol van het lokale bestuur hebben de nodige aandacht in publicaties en de media. In een energieke samenleving waar bewoners een steeds grotere rol spelen in het publieke domein, verandert ook de rol van het lokale bestuur. Als wij sommige publicaties mogen geloven is het einde van de lokale democratie nabij. Gelukkig zijn er ook meer genuanceerde beelden. De rol van het bestuur en de volksvertegenwoordiging is niet meer vanzelfsprekend en verandert. Maar wat betekent dit voor de rol van de griffiers? Hoe kunnen de ontwikkelingen worden geduid? Waar draait het om? Hoe gaan collega’s hiermee om?

Tijdens het congres wordt het thema verder uitgewerkt, plenair, maar natuurlijk ook in workshops. Inspiratie, energie, van elkaar leren, ervaringen delen en het bieden van handelingsperspectief staan voorop! Er is ruimte voor inhoud, maar ook voor ontspanning.