14 november 2018 , Orpheus Apeldoorn

Festival de Bedoeling

Dienstverlening& Privacy in Balans

Het ministerie van BZK, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nationale ombudsman, de Manifestgroep en VNG organiseren op woensdag 14 november aanstaande in Orpheus Apeldoorn het Festival De Bedoeling – Dienstverlening & Privacy in balans!.

Overheden werken continu met elkaar aan verbetering van onze dienstverlening. ‘Mens Centraal’ is steeds meer het uitgangspunt. De burger verwacht van de overheid maatwerk, maar is wars van willekeur. Beleid wordt steeds vaker van onderop gemaakt. De klant centraal, de uitvoerders aan zet. Gesprekken aan de keukentafel en achter de voordeur.

Maar wat mag er eigenlijk? Uitvoerders hebben goede bedoelingen, maar willen burgers wel geholpen worden? En tegen welke prijs? Het uitwisselen van informatie tussen uitvoerders maakt slimme hulp makkelijker, maar mag het ook?

Goede bedoelingen te over dus, maar de dagelijkse praktijk is weerbarstig. Herkent u dat? De worsteling met wetten en regels als u werkt aan het oplossen van problemen, aan goede dienstverlening voor uw klant. Het lijkt wel alsof die regels de bedoeling ervan in de weg staan; dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Digitalisering en technologie bieden veel mogelijkheden om onze klanten beter van dienst te zijn. De AVG en andere wet- en regelgeving beschermen het grondrecht op privacy, maar worden soms ook als belemmerend ervaren. Verbeteren van onze dienstverlening en tegelijkertijd zorgen voor behoud van privacy en vrijheid: hoe houden wij de balans in de dagelijkse praktijk?