07 februari 2020 09.30 uur ,

Eén overheid?!

Op vrijdag 7 februari 2020 organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een bijeenkomst waarin het thema ‘Eén overheid?!’ centraal staat. 

Om maatschappelijke opgaven effectief aan te kunnen pakken, is van belang dat rijk, provincie, gemeenten en andere overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld waterschappen als één overheid opereren.
Eerdere ervaringen laten echter zien dat het opereren als één overheid soms wel slaagt, maar vaak ook niet. Zonder een gezamenlijke aanpak kunnen allerlei negatieve effecten ontstaan in uitvoering en dienstverlening. Welke lessen kunnen we hieruit leren? Wat zijn kritische succesfactoren voor een goede samenwerking tussen overheden? Welke opgaven liggen er? Welke bijdrage kan of mag van ambtelijke toppen worden verwacht?

Sprekers zijn: prof. Martijn Groenleer (Tilburg University), Gabriëlle Haanen (Gemeentesecretaris Utrecht), Nico Versteeg (Provinciesecretaris Overijssel), Pieter Jeroense (Plv Directeur VNG), Carsten Herstel (Directeur Generaal Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Datum en locatie
 7 Februari 2020: 9.30-12.30 (incl. lunch) in het
 Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ‘s-Hertogenbosch

 Aanmelden
Aanmelden voor deze ochtend via Wilma Bosmans-Kruize, Vereniging voor Bestuurskunde (VB): info@bestuurskunde.nl of 06-53292587