ROB brengt alternatieve college-akkoorden in kaart

Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Vandaag verschijnt Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden. In deze bundel brengt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een aantal  alternatieve voor het sluiten van college-akkoorden in kaart. De ervaringen van 10 gemeenten staan centraal die na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen hun burgers actief te betrekken bij het opmaken van hun bestuurs- en of beleidsakkoord.

Ook lessen die zij geleerd hebben, de valkuilen en de succesfactoren, zijn beschreven. Voor lokale partijen, griffiers, burgemeesters en anderen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de opdracht staan een nieuwe coalitie te sluiten in hun gemeente, kunnen deze voorbeelden inspireren en motiveren de burger hier meer bij te betrekken. 

‘Ook op Haags niveau kan het sluiten van akkoorden anders dan achter gesloten deuren’

De voorbeelden in Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden laten zien dat ook op Haags niveau het formeren en het sluiten van akkoorden op een andere wijze kan, dan via vertrouwelijke onderhandelingen achter gesloten deuren. Als tal van gemeenten bewijzen dat het mogelijk is om er een meer open proces van te maken – en waar inwoners, organisaties en ondernemers bij betrokken worden – dan zou dat toch ook mogelijk moeten zijn in de Haagse realiteit van de nationale politiek.

De ROB heeft de bundel samengesteld op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding voor het verzoek van de VNG was het signalement Het regeerakkoord als startdocument dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in januari 2017 heeft uitgebracht. Daarin pleit de ROB voor een nieuw soort regeerakkoord; benoem daarin de kernvraagstukken waarvoor het land staat, geef de richting aan waarin de oplossingen zullen worden gezocht en beschrijf hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving. De ROB stelt dat een regeerakkoord een startdocument moet zijn, waarin richting en gezindheid belangrijker zijn dan gedetailleerde afspraken over een reeks van onderwerpen.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*