Vliegende start


Het nieuwe kabinet moet een vliegende start kunnen maken nopens de digitalisering: de verdere ontwikkeling van de digitale overheid, het bevorderen van de kansen voor de digitale economie en de cyberveiligheid op een hoger niveau brengen. En om vergissingen te voorkomen: dat kan alleen in samenhang met elkaar. Ik wil opnieuw benadrukken dat plannen en rapporten onvoldoende zijn. Aan de vertaling van de gevoelde urgentie moet echt bestuurlijk commitment worden gegeven, het moet culmineren in interbestuurlijke sturing en (financiële) middelen, ten dienste van – en dat moet echt voorop staan – één (digitale) overheid die mensen centraal zet.

Het is daarom van groot belang dat diegenen met verantwoordelijkheid voor onderdelen van de generieke digitale infrastructuur vaart (blijven) maken.

‘We moeten vaart blijven maken met de generieke digitale infrastructuur’

Wat is er nodig aan acties in de tweede helft van dit jaar om iedereen bij de les te krijgen en te houden? Het denken vanuit de collectiviteit van het rijk, naar het voorbeeld van de gemeenten, staat bovenaan mijn lijstje. Om die collectiviteit – die noodzakelijk is vanuit het perspectief van burgers en bedrijven – in te vullen, is een vorm van zelfverplichting noodzakelijk. En dan op weg naar één overheid voor de digitale burger en het bedrijfsleven.Minister Blok ziet (in een interview in iBestuur) dat we daarin belangrijke stappen hebben gezet. Ik zet dat mede op het conto van al diegenen die in de interbestuurlijke sturing van Nationaal Beraad en regieraden  hun bijdrage hebben geleverd. Met hen wil ik ervoor zorgen dat versplintering over meerdere departementen niet tot aarzeling op die gezamenlijke route leidt.

De totstandkoming van het Digiprogramma voor 2018 en de uitvoeringsagenda van het Studiegroeprapport Maak waar, zie ik als twee samenhangende bewegingen die elkaar versterken, en die ook voortbouwen op wat de afgelopen jaren is opgebouwd. In het najaar hebben we dan één samenhangende boodschap die we het nieuwe kabinet kunnen meegeven.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Bas Eenhoorn
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*