Brede welvaart, grote opgaven


In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede welvaart.

Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart tussen regio’s al dan niet samenhangend met bevolkingskrimp. Binnen de financiële verhoudingen geldt echter als uitgangspunt dat decentrale overheden bij een gelijke belastingdruk in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit te realiseren.

Een aantal wetenschappers en deskundigen heeft in een essay hun licht laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het thema ‘Regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven’, gepubliceerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Lees hier de essaybundel van de ROB.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: platform O
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*